Konstytucja 3-go Maja z 1791 roku stanowi chlubną kartę w dziejach polskiego narodu. Będąc ustawą zasadniczą (ustawą ustaw) uchwalona została, jako pierwsza w Europie i druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej /1776/).

Zapisana w historii Jako „Konstytucja 3-go Maja” była przejawem wysokiego poziomu intelektualnego polskich elit politycznych próbujących ratować Rzeczypospolitą Polską przed ostatecznym rozpadem i rozbiorem państwa w końcu XVIII wieku. Konstytucja ta regulowała w nowoczesny sposób wszystkie płaszczyzny życia narodu i państwa: społeczną, gospodarczą, polityczną i kulturalną. Rzeczpospolita obojga narodów weszła wtedy na tor rozwoju i postępu, który przerwał III rozbiór Polski w 1794 roku.

3maja_1Matka Boża Królowa Korony Polskiej, to tytuł nadany przez króla Polski Jana Kazimierza dnia 1 kwietnia 1656 roku w katedrze we Lwowie. Kiedy Rzeczypospolitą zalał szwedzki „potop” jedynym i ostatecznym ratunkiem dla Polski stała się bohaterska obrona Jasnej Góry w Częstochowie, gdzie swoje sanktuarium od XIV wieku ma Matka Boża czczona w łaskami słynącym obrazie.

Obrona sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze przed Szwedami stała się punktem zwrotnym w wojnie szwedzko-polskiej, która zakończyła się totalną klęską dla protestanckiej Szwecji. Wiara katolicka dała siłę polskiemu narodowi do odepchnięcia i pokonania agresora na polskiej ziemi. Matka Boża poraz kolejny potwierdziła swoją opiekę wlewając siłę i nadzieję na pomyślny rozwój polskiego narodu.

3 Maja jest więc podwójną rocznicą dla Polskiego Narodu poprzez:

  • Ukazanie mądrości polskich elit politycznych.

  • Przypomnienie opieki Bożej nad Polskim Narodem w osobie Maryi – Bożej Matki.