Władze związku

Poniżej przedstawiamy skład osobowy Prezydium i Zarządu KZ oraz Komisji Rewizyjnej, wybrany na lata 2018-2022:

Prezydium Komisji Zakładowej

Przewodniczący: Marcinkowski Marek

 

Z-ca przewodniczego: Różewski Ewaryst

Z-ca przewodniczącego - skarbnik: Chrzanowski Andrzej

 

Sekretarz: Ilski Bogdan

Komisja Rewizyjna

Dworakowska Beata, Matuszak Aneta, Popławska Renata

Komisja Zakładowa

Marcinkowski Marek

Różewski Ewaryst

Chrzanowski Andrzej

Działa Krzysztof

Graczyk Michał

Ilski Bogdan

Kapciuch Marek

Kopeć Agata

Kucharski Dariusz

Łaba Marcin

Makul Grzegorz

Marszałek Bartłomiej

Niedzielski Dariusz

Porzyc Krzysztof

Szafran Małgorzata

Szklarz Krzysztof

Witkowski Jarosław

Zawadzki Robert

 

Komisje Wydziałowe

Zakład Tramwajowy nr I

Członkowie: Skałecki Piotr, Marszałek Bartłomiej

Zakład Tramwajowy nr II

Przewodniczący: Makul Grzegorz
Członkowie: Matuszak Aneta, Szklarz Krzysztof

Zakład Tramwajowy nr IV

Przewodniczący: Porzyc Krzysztof
Członkowie: Działa Krzysztof, Ilski Bogdan

Zakład Autobusowy nr IX

Przewodniczący: Niedzielski Dariusz
Członkowie: Bandzarzewska Teresa, Matuszek Elżbieta, Graczyk Michał, Kłos Adam

Dyrekcja

Przewodniczący: Szafran Małgorzata
Członkowie: Dworakowska Beata, Popławska Renata

Działy BR + FR + BP

Przewodniczący: Łaba Marcin
Członek Komisji: Ferenz Marek