Władze związku

Władze MOZ NSZZ “Solidarność” przy MPK Sp z o.o. we Wrocławiu na kadencję 2014-2018 zostały wyłonione w wyniku dwuetapowych wyborów:

1. Szczebel wydziałowy:

2. Szczebel zakładowy:

 

Poniżej przedstawiamy skład osobowy Prezydium i Zarządu KZ oraz Komisji Rewizyjnej, wybrany na lata 2014-2018:

 

1. Prezydium i Zarząd:

Prezydium CHRZANOWSKI Andrzej Przewodniczący KZ
RÓŻEWSKI Ewaryst Z-ca przewodniczącego KZ
ILSKI Bogdan Skarbnik KZ
Komisja Międzyzakładowa ILSKI Bogdan
DZIAŁA Krzysztof
ZAWADZKI Robert
FĄFARA Konrad
MARCINKOWSKI Marek
GRACZYK Michał
KIKUT Dariusz
KŁOS Adam
KULESZA Rafał
POPŁAWSKA Renata
STAŃCZYK Marcin
KAPCIUCH Marek
JABŁOŃSKI Roman
DŁUGASZEWSKI Mieczysław
ŁABA Marcin
NIEDZIELSKI Dariusz
SZAFRAN Małgorzata
WYPIÓR Krzysztof
STANKIEWICZ Grzegorz
MAKUL Grzegorz
WITKOWSKI Jarosław
GRACZYK Kazimierz

2. Komisja Rewizyjna 

DWORAKOWSKA Beata
MATEUSZAK Aneta
WASILEWSKA Grażyna