Zasiłki statutowe

Zasiłki statutowe NSZZ “Solidarność” przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu:

  • zgon członka związku (pracownika) – 1500 zł
  • zgon członka związku (emeryt, rencista) – 500 zł
  • urodzenie dziecka / adopcja  – 700 zł
  • dofinansowanie wypoczynku dziecka – 200 zł
  • dofinansowanie prezentu dla emeryta – 200 zł
  • zgon członka rodziny – 200 zł

Ponadto:

  • udzielamy pomocy finansowej do kwoty 2000 PLN (zwracane w 5 miesięcznych nieoprocentowanych ratach),
  • udzielamy w przypadkach losowych zapomogi bezzwrotne do kwoty 200 zł, a w przypadku dochodu poniżej 1000 zł brutto na członka rodziny do 300 zł,
  • raz w roku zwracamy koszty zorganizowanego grupowego wyjazdu na grzyby.

Zobacz także: