O związku

NIEZALEŻNY

Niezależny od politycznych mód i kalkulacji od 1980r. Pozostajemy wierni tradycji, która zrodziła Solidarność. U podstaw naszego związku była walka o godność i poszanowanie praw człowieka. Dbamy o potrzeby zwykłych ludzi. Nigdy nie pozostajemy obojętni.

 

 SAMORZĄDNY

Sami wybieramy nasze władze. Każdy z nas ma wpływ na podejmowane decyzje. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań nie pozostając obojętni na krytykę. Razem wyznaczamy wspólne cele.

 

 

ZWIĄZEK

Tworzymy sprawną i skuteczną organizację. W naszym związku zrzeszamy blisko 45% pracowników MPK Sp. z o.o. Potrafimy przystosować metody działania do wymogów czasu. Jako Międzyzakładowa Organizacja bronimy także praw naszych członków zatrudnionych w zakładach świadczących usługi na rzecz MPK.

 

ZAWODOWY   

Reprezentujemy pracowników – członków związku niemal wszystkich stanowisk zawodowych przedsiębiorstwa. Naszym celem jest przede wszystkim troska o zapewnienie bytu ekonomicznego i socjalnego pracowników i ich rodzin. Bronimy ich prawe, godności i interesów.