Struktura Związku

Władze MOZ NSZZ “Solidarność” przy MPK Sp z o.o. we Wrocławiu na kadencję 2018-2022 zostały wyłonione w wyniku dwuetapowych wyborów:

1. Szczebel wydziałowy:

2. Szczebel zakładowy: