POPULARNE

1579
Konstytucja 3-go Maja z 1791 roku stanowi chlubną kartę w dziejach polskiego narodu. Będąc ustawą zasadniczą (ustawą ustaw) uchwalona została, jako pierwsza w Europie...

1517
Przedsiębiorstwo będąc miejscem zatrudnienia pracownika zawiera w sobie szereg elementów i powiązań między nimi, na które pracownik ma bezpośredni wpływ. Należy tutaj wymienić takie...

WYDARZENIA

327
Program wrocławskich obchodów 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”: 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) godz. 21:30 – specjalny pokaz Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej 26 sierpnia 2016 r. (piątek) godz. 19:00...

532
Zapraszamy na obchody 35. rocznicy Sierpnia '80. Program uroczystości przedstawiamy poniżej.

FELIETONY

487
24 maja 2015 (niedziela) II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ==================================== Wybory do władz politycznych danego kraju są świętem demokracji w społeczeństwie. Obywatele wybierają swojego przedstawiciela na...

NEWSY Z REGIONU

Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Odznaczenie dla Arcybiskupa
W drugim dniu obrad Komisji Krajowe, 8 grudnia br., Kazimierz Kimso – przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” wręczył metropolicie gdańskiemu JE ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi Krzyż Tibi Mater Polonia. Odznaczenie to jest przyznawane przez Kapitułę działającą  przy Zarządzie Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym tym, którzy szczególnie zasłużyli się w dążeniu do odzyskania wolności…
Skala bezrobocia w listopadzie
Liczba bezrobotnych na koniec listopada br. wyniosła ponad 1,3 mln osób. Spadek liczby bezrobotnych w listopadzie br. miał miejsce w 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najsilniej (procentowo) bezrobocie spadło w województwie łódzkim, o 1,1% (o 1,0 tys. osób). - Sytuacja na rynku pracy jest na tyle dobra, że mimo zakończenia prac sezonowych, co…
Obrady Komisji Krajowej
W dniach 7-8 grudnia br. w Gdańsku na kolejnym posiedzeniu zebrali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. W porządku obrad znalazło się m.in. podjęcie stanowiska ws. 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Komisja Krajowa zajmie się również ochroną znaku NSZZ “Solidarność” a także prawem wodnym i łowieckim. Podczas obrad burmistrz Suchowoli przekazał na ręce Piotra Dudy…
Program obchodów stanu wojennego
Program obchodów stanu wojennego (patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda): 09.12. 2016 r. godz. 13.00    msza św. i koncert w hali produkcyjnej Whirlpool Polar S.A. w rocznicę pacyfikacji zakładu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 18 (udział za dodatkowymi zaproszeniami imiennymi) 12.12.2016 r. godz. 14.00    złożenie kwiatów pod tablicami Piotra Bednarza i Bohaterów Solidarności przed budynkiem…
Grudniowe spotkanie oświaty
Od życzeń świątecznych przewodniczącej Danuty Utraty dla wszystkich pracowników oświaty i członków Związku rozpoczęło się grudniowe spotkanie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Na początku zebrania skarbnik ZR Jarosław Krauze omówił kwestie związane z obowiązkami i obsługą organizacji związkowych. W dalszej części Rada zajęła się bieżącymi sprawami Sekcji. Rada przyjęła Stanowisko dotyczące…
Organy Państwa o umowach cywilnoprawnych
W drugiej części konferencji głos zabrała m.in. Barbara Serafinowska – nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła trudności z jakimi mierzą się inspektorzy i przeszkody prawne utrudniające przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Następnie głos zabrali Rafał Skarul i Robert Babijew. W swoich referatach przedstawili działania podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń…
Konferencja w Zamku Książ
„Przeciwdziałanie niedopuszczalnym form zatrudnienia” – to temat konferencji naukowej, która zaczęła się we wtorek 6 grudnia w Zamku Książ. Biorą w niej udział związkowcy, pracownicy naukowi, sędziowie, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych. Zaproszonych gości przywitał Roman Szełemej – prezydent Wałbrzycha oraz przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso. – Mam nadzieję,…
Są jeszcze miejsca na szkolenie
Dział Szkoleń Regionu Dolny Śląsk we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 15 – 16 grudnia 2016 r. zaprasza na szkolenia dla działaczy związkowych pt: „Wizerunek działacza związkowego”. Podczas szkolenia poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: Komunikacja społeczna w działalności związkowej, Komunikacja interpersonalna, Aktywne słuchanie, Głos jako narzędzie w procesie porozumiewania…
Konkurs “SW 1982-1990″
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Solidarność Walcząca 1982-1990”. W Związku z przypadającymi w przyszłym roku obchodami 35.lecia SW przedłużamy termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Solidarność Walcząca ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Solidarność Walcząca 1982-1990”. Solidarność Walcząca była w całej Polsce najbardziej prężną podziemną organizacją mającą w…
Rozmawiają o sieci szkół we Wrocławiu
Jarosław Delewski dyrektor Departamentu Edukacji spotkał się 5 grudnia w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami oświatowych organizacji „Solidarności” Wrocławia, by omówić projekt przyszłej sieci szkół w mieście. Spotkanie zostało zorganizowane przez radnych Miasta Wrocławia: Jrosława Krauzego i Bogdana Aniszczyka. jw foto Janusz Wolniak…