Zapraszamy do wzięcia udziału w upamięniu 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w upamiętnieniu 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. PROGRAM OBCHODÓW  12.12.2018 r. godz. 10.00 – złożenie kwiatów pod tablicami na budynku Dozamelu (ul. Fabryczna 10) godz. 12.00 – koncert „Niezłomni” we...

Karta Członkowska NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Koleżanki i koledzy. Już są elektroniczne legitymacje członkowskie NSZZ Solidarność, które wyglądem przypominają dowód osobisty. Co prawda są bez zdjęcia, za to widać imię, nazwisko i...