Dlaczego warto wstąpić do związku NSZZ “Solidarność”?

Co daje przynależność do związku?

 • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, ?e Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza niż bronisz się sam – pracownik nie będący członkiem związku nie będzie nawet ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Gdy pracodawca wypowiada Ci warunki pracy i płacy to musi zrobić to na piśmie i zaproponować nowe warunki, także na piśmie, co wymaga wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszej organizacji związkowej.
 • Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z naszym związkiem. Nie jesteś skazany na „jedyną i nie do odrzucenia propozycję” jaka przedstawi Ci pracodawca.
 • Z pracodawcą uzgadniamy podział nagród i wysokość otrzymywanych przez Ciebie premii.
 • Negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, a nawet tak drobną rzecz, ale dla Ciebie ważną – plan urlopów.
 • Związek egzekwuje świadczenia naleźne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
 • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją zarządu NSZZ „Solidarność”.
 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
 • Członkom związku w naszej siedzibie udzielamy pomocy prawnej w formie o wiele większej niż wynika to z zakresu prawa pracy.
 • Związek za pomocą fachowców zatrudnionych w Dolnośląskiej „Solidarności” organizuje liczne kursy i szkolenia dla zainteresowanych członków związku.

Jeżeli:

 • Jesteś już zdecydowany.
 • Czujesz się zagrożony w swoich prawach pracowniczych,
 • Potrzebujesz pomocy prawnej i chcesz członkiem NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zgłoś się do:

MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
przy MPK Sp. z o.o.. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75/79
tel. 325-08-71, 325-08-72 lub wew. 871, 872
tel. kom: 693 318 072

lub do zajezdniowego przedstawiciela naszego związku.

Zobacz także: