1 Maja – Święto ludzi pracy

Praca stanowi nieodłączny atrybut życia człowieka. Dzięki niej doskonalone jest otoczenie i wnętrze człowieka. Pracy towarzyszy wysiłek i trud tworzenia oraz radość i satysfakcja z ralizacji podjętych zadań. Każda praca, czy to fizyczna czy też umysłowa, posiada wartość sama w sobie, ponieważ czyni ją człowiek obdażony wolną wolą, rozumem i godnością. Stąd wypływa godność pracy i podmiotowość pracy ludzkiej.

Ludzie pracy, to wszyscy zaangażowani w proces pomnażania pomyślności społeczeństwa i narodu. Ludzie z ich pracą stanowią zasadnicze źródło dobrobytu państwa w wymiarze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Nie tyle „kapitał”, co „praca” stanowi o przedsiębiorczości, innowacyjności i skuteczności działań gospodarczych. Kapitał, jako czynnik przedmiotowy procesów ekonomicznych zawsze wspomaga pracę – stąd pochodzi m.in. zasada pracy przed kapitałem (osoby przed rzeczą).

W pocie czoła swojego zdobywać będziesz chleb powszedni – to prawda ukazująca trud i wartość pracy dla zaspokojenia ludzkich potrzeb. Dostęp do pracy, wolność pracy, uczestnictwo w procesie pracy i zaangażowanie w procesie pracy – to zasadnicze cechy określonej kultury i stylu pracy.

Świętem ludzi pracy jest posiadanie pracy i możliwość realizacji siebie (własnych potrzeb i aspiracji) oraz wniesienie czynnego wkładu w dobro wspólne swego narodu.

Dlatego należy doceniać i szanować wartość pracy dla człowieka i społeczeństwa. Jej wyrazem jest uczczenie godności pracy wynikającej z godności człowieka pracy.