WIELKANOC

słowo to w zasadzie nic nie mówi. Oklepane, powtarzane bezrefleksyjnie, nie posiada w sobie ładunku treści, którą powinno wyrażać. Kojarzone jest ono przeważnie z jajkiem, pisklęciem czy króliczkiem. Słowo to bardziej kieruje nas ku materialnej stronie przeżywanego Święta.

JEZUS

jest Osobą, Bogiem – Człowiekiem, zasadniczym punktem odniesienia dla chrześcijańskiej wiary.

JEZUS CHRYSTUS

Namaszczony, Posłany przez Boga, aby nas odkupić z mocy grzechu zaciągniętego przed Bogiem oraz aby odkupić z władzy szatana, który nas kusi do grzechu.

Ten Jezus odkupił nas swoją krzyżową ofiarą.

Jesteśmy na co dzień epatowani różnymi scenami ludzkich ofiar. Ale Ofiara Jezusa Chrystusa jest Ofiarą wyjątkową – Ofiarą Zbawczą dla całego ludzkiego rodu. Nie byłoby zbawienia, gdyby nie moc Boga, moc przekraczająca granice śmierci. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY daje nam nadzieję, że i my zmartwychwstaniemy po śmierci do życia wiecznego.

  • CZY WIERZYSZ W ŻYCIE WIECZNE ?
  • CZY WIERZYSZ W ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA, BOGA – CZŁOWIEKA ?
  • CZY WIERZYSZ W ZMARTWYCHWSTANIE MOCĄ JEZUSA CHRYSTUSA – KU ŻYCIU WIECZNEMU ?