komunikat

Na bieżąco monitorujemy sytuację koronawirusa SARS-CoV-2 naszym mieście, dlatego też jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, kadrą kierowniczą MPK jak również z innymi instytucjami aby w maksymalnym stopniu chronić wszystkich pracowników naszej Spółki, poprzez wnoszenie oraz wdrażanie różnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.