Klub PZU Pomoc dla członków NSZZ Solidarność

📣📣

Klub PZU Pomoc dla członków NSZZ Solidarność, warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

O czym należy pamiętać?

zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia;
właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony;
zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max;
PZU Dom;
PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
PZU Gospodarstwo Rolne:
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.