Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” MPK Wrocław

W sobotę 18 marca 2023 roku w Sali konferencyjnej im. Tomasza Surowca w zajezdni nr IX przy ul. Obornickiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” MPK Wrocław.

 

Podczas posiedzenia Delegatom WZD zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu Związku jak również sprawozdania finansowe i wyborcze mijającej kadencji.

 

Delegaci w trakcje tajnego głosowanie na kadencję 2023-2028 wybrali:

  • Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej
  • Komisję Zakładową
  • Komisję Rewizyjną – która sprawuje nadzór w zakresie działalności finansowej i ogólnozwiązkowej.
  • Delegatów na WZD Dolny Śląsk
  • Delegatów na WZD – Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej

 

Oczywiście nie odbyło się bez dodatkowych tur wyborów na poszczególne funkcję, a o prawidłowy przebieg wyborów zadbała powołana Komisja Skrutacyjna, której pracami kierował przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej (RKW) Marcin Tomczak.

W trakcje posiedzenia WZD szczególnie uhonorowany został Marek Kapciuch motorniczy zajezdni nr II. Uczestnik sierpniowego strajku z 1980 r. otrzymał od przewodniczącego Zarządu Regionu dolnośląskiej Solidarności Kazimierza Kimso statuetkę Solidariusza, a od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka medal Merito de Wratislavia.

 

Prezydent Sutryk podziękował zatrudnionym w tej największej spółce miejskiej za pracę i określił MPK, jako najważniejszy zakład w mieście.

Był też czas na zadawanie pytań, co skwapliwie wykorzystali związkowcy domagając się m.in. konkretów dotyczących zapowiedzianych rozmów w sprawie podwyżek płac oraz zwracając uwagę przedstawicielom miasta na to, aby wydział transportu UM brał pod uwagę opinie kierowców i motorniczych odnośnie przebiegu i planowania tras. Jednocześnie został poruszony temat warunków socjalnych.

Delegatów odwiedził nowo wybrany Zarząd MPK – prezes Zarządu Witold Woźny oraz wiceprezes Przemysław Nowicki.

W następnym Komunikacie poinformujemy, o składzie Zarządu Związku i pełnionych funkcjach.