XIII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej

 

W dniach 18-20 września odbyło się WZD KSKM

połączone z XXX rocznicą powstania Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarność, na posiedzenie przyjechali przedstawiciele zakładów komunikacyjnych z całego kraju.


Wśród zaproszonych gości obecni byli, Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Jerzy Wielgus.


W trakcje posiedzenia poruszane były m.in. sprawy o ustawie dla kierujących i powrocie ustawy o skróceniu czasu pracy dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.
W wielu panelach dyskusyjnych, poruszane były bieżące problemy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych jak i warunków pracy kierowców oraz motorniczych.


Na zakończenie Walnego Zjazdu Delegatów, Przewodniczący KSKM Andrzej Burnat wręczył ryngraf oraz podziękowanie dla naszej organizacji związkowej, w dowód wdzięczności i szacunku za sumienną oraz rzetelną pracę na rzecz poprawy warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej.