37 PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

XXXVII PIELGRZYMKA LUDZI PRACY

Koleżanki i koledzy, serdecznie zapraszamy na 37 Pielgrzymkę Ludzi Pracy w Częstochowie, która odbędzie się w dniu 15 września br. (niedziela).
Nasz Region NSZZ “Solidarność” organizuje wyjazd autokarowy do Częstochowy.
Wszyscy chętni członkowie Związku ich rodziny mogą już się na wyjazd zapisywać.

Podstawowe informacje:

1. Zapisy na pielgrzymkę do 9 września 2019 roku.
2. Koszt wyjazdu rezerwacja – 20 zł (zostanie oddana podczas pielgrzymki)
3. Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel.71 325 08 71 lub bezpośrednio w siedzibie związku (budynek dyrekcji).
4. Wyjazd na pielgrzymkę: 15 września, miejsce zbiórki i godz. zostanie podana później.