Relacja z obchodów 42. rocznicy Stanu Wojennego.

Wieczorna msza św. we wrocławskiej Katedrze uroczyście zakończyła środowe (13 grudnia) upamiętnienie ofiar stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce dokładnie 42 lata temu. Msza, której przewodniczył arcybiskup Józef Kupny, zgromadziła członków dolnośląskiej Solidarności, w tym przewodniczącego ZR, Kazimierza Kimso.

W modlitwie uczestnicy mszy wyrazili wdzięczność dla tych, którzy poświęcili swoje zdrowie, a nawet życie, walcząc o wolność i godność narodu. Wspomniano także wszystkich, którzy wzięli udział w zrywie przeciwko władzy komunistycznej i sprzeciwiali się wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

Stan wojenny pozostaje trwałym świadectwem odwagi i determinacji społeczeństwa polskiego w dążeniu do wolności i sprawiedliwości. Msza św. była okazją do solidarnościowego wspominania tamtych trudnych czasów, a jednocześnie zachętą do kontynuowania walki o wartości, które były fundamentem oporu przeciwko uciskowi. Niech pamięć o bohaterstwie tych, którzy stawiali czoła represjom, zawsze będzie źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń, dążących do zachowania i umacniania demokratycznych wartości.