27.10.2023 Posiedzenie Komisji Zakładowej

W dniu 26 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność, na którym przede wszystkim omawiane były tematy związane z podwyżkami wynagrodzeń wszystkich pracowników MPK.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć gorącej dyskusji o ważnych sprawach dotyczących pracowników Spółki, w tym: okresów rozliczeniowych, planowaniu pracy i jej warunków, jak również o całej panującej atmosferze w MPK.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco będziemy przekazywać informację o bieżących sprawach dotyczących załogi, naszej organizacji związkowej i firmy.