XXXIV Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk: Dyskusje, wybory i apel o zachowanie miejsc pracy.

We wtorek od mszy św. w kościele pw. Klemensa Dworzaka na Alei Pracy rozpoczęło się dwudniowe XXXIV Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk.

Następnie przewodniczący KK NSZZ “S” Piotr Duda oraz Kazimierz Kimso, przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ “S”, wraz z innymi przedstawicielami lokalnych struktur, złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej powstanie dolnośląskiej Solidarności.

Zebranie odbyło się w Centrum Historii Zajezdnia, byłej zajezdni autobusowej nr 7, gdzie   1980 roku odbył się strajk, będący początkiem dla dolnośląskiej “Solidarności”. W trakcie Walnego Zebrania delegaci wybrali:

  • Przewodniczącego dolnośląskiej Solidarności – Kazimierza Kimso,
  • Członków Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”,
  • Regionalną Komisję Rewizyjną,
  • Delegatów na Krajowy Zjazd “S”.

Podczas zebrania nie mogło zabraknąć rozmów o problemach w zakładach pracy,   tym   likwidacji Volvo, gdzie kilkaset osób może stracić pracę. O całej sytuacji opowiedział Przewodniczący KZ Bogusław Jurgielewicz w swoim wystąpieniu.

Uczestnicy spotkania przez dwa dni merytorycznie dyskutowali o sprawach istotnych dla całego Związku. Należy również wspomnieć, że delegaci WZD przyjęli kilka apeli oraz stanowisk dotyczących Regionu, całego Związku i kraju.