Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Koleżanki i Koledzy,
Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” organizuje 18 września wyjazd na 40. Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Godzina wyjazdu autokarów w dniu 18 września ( niedziela)
z pl. Solidarności- zbiórka o godz. 6:30 na pl. Solidarności

Msza św. rozpoczyna się o godz. 11:00.
Planowany wyjazd z Częstochowy godz. 14:00-15:00.