Stanowisko Komisji Zakładowej MOZ NSZZ “Solidarność” z dnia 24.09.2018

stanowisko

 

W dniu 24.09.2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Podczas obrad były poruszane tematy dotyczące podwyżek wynagrodzeń, sytuacji finansowej spółki, sprawy z zakresu socjalno-bytowego pracowników ruchu oraz inne sprawy związkowe w tym np. elektroniczne legitymacje członkowskie, rabatowe karty zakupowe.

W jednej z części zebrania uczestniczyła Pani Małgorzata Calińska–Mayer, kandydatka na radną do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie i owocna dyskusja była podstawą do podjęcia stanowiska Komisji Zakładowej o udzieleniu wyborczego wsparcie koleżance Małgorzacie.

W ostatniej części posiedzenia spotkaliśmy się z posłem na Sejm RP Panią Mirosławą Stachowiak – Różecką. Ożywiona dyskusja i wymiana poglądów oraz duża zbieżność co do oceny spraw społecznych w mieście Wrocławiu uczyniła spotkanie wywołujące pozytywne interakcje.