Obchody Sierpnia ’80 na Zajezdni VII, 2008 r.

863