Słowa kluczowe Publikacje wg słów kluczowych "Wybory prezydenckie 2015"

Wybory prezydenckie 2015

napisane przez -
799

24 maja 2015 (niedziela)

II tura wyborów na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

====================================

Wybory do władz politycznych danego kraju są świętem demokracji w społeczeństwie. Obywatele wybierają swojego przedstawiciela na najwyższy urząd w państwie – Prezydenta Państwa.

Urząd Prezydenta uosabia w sobie wolę, roztropność i siłę społeczeństwa oraz narodu, którego jest on reprezentantem. Skupia on w sobie wszystkie najważniejsze dla władzy prerogatywy w postaci koordynatora i rozjemcy pomiędzy władzą prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie.

Naród otrzymuje swojego przywódcę reprezentującego go na arenie międzynarodowej, który strzeże jego interesów, dba o jego dobre imię i zabiega o ułożenie dobrych relacji ze wszystkimi innymi narodami.

Obywatele powinni dokonać wyboru takiego człowieka na urząd Prezydenta, który potrafi wznieść się ponad podziałami, łagodzić wszelkie napięcia i konflikty oraz umiejętnie wspomagać procesy przyczyniające się do pomyślnego rozwoju społeczeństwa i narodu.

Polityka, to według określenia św. Jana Pawła II, to „roztropna troska o dobro wspólne”. Roztropność wymaga rozważnego podejmowania decyzji. Troska wymaga spojrzenia i wzięcia pod uwagę wszystkich, a szczególnie tych najsłabszych w społeczeństwie. Dobro wspólne wymaga rezygnacji z partykularnych interesów dla dobra całości.

JAKIEGO DOKONASZ WYBORU NA URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TAKI BĘDZIE ROZWÓJ NARODU I SPOŁECZEŃSTWA CZYLI DOBRO KAŻDEGO Z NAS.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

napisane przez -
772

PRAWO I OBOWIĄZEKORAZODPOWIEDZIALNOŚĆZA UCZESTNICTWO W WYBORACH

Prawo Obywatela daje możliwość udziału w życiu publicznym, przedstawiania swoich opinii, ocen oraz dokonywania wyborów najlepszych rozwiązań. Demokracja przedstawicielska (pośrednia) polega na wyborze do każdego szczebla władzy publicznej reprezentantów społeczeństwa. Wybrani przedstawiciele podejmują w naszym imieniu decyzje służące naszemu indywidualnemu dobru oraz wspólnemu dobru wszystkich. Obywatel ma prawo wyboru do władzy społecznej osoby kompetentnej oraz kierującej się w swym działaniu moralnymi zasadami.

Obowiązek Obywatela idzie równolegle z jego prawem. Prawa i obowiązki stanowią nieodłączną parę w sferze życia człowieka i społeczeństwa. Obywatel ma obowiązek zadania sobie trudu poznania programów osób ubiegających się o zaszczytne reprezentowanie go we władzy. Następnie ma bowiązek poznania sylwetki kandydatów aspirujących do udziału we władzy społecznej. W końcu obowiązany jest dokonać wyboru osoby zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem.

Odpowiedzialność Obywatela jest wynikiem rozumności i wolnej woli człowieka, z których to cech natury powinien roztropnie korzystać w dokonywaniu swoich wyborów. Człowiek zaciąga odpowiedzialność przed własnym sumieniem oraz przed innymi członkami danej społeczności. Władza społeczna posiada prawa polityczne, które decydują o przyszłości wszystkich członków danej społeczności. Za tą przyszłość, jej kształt, rozwój i perspektywy każdy z nas ponosi odpowiedzialność przed sobą, rodziną, własną społecznością, narodem, państwem i w końcu przed społecznością ogólnoludzką.

Obok praw i obowiązków oraz odpowiedzialności cywilnej człowieka istnieją także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność polityczna człowieka, od której zależy przyszłość jego i przyszłość całego społeczeństwa. Polityka stanowi bowiem roztropną troską o dobro wspólne!

napisane przez -
596

Treść oficjalnego stanowiska zarządu dolnośląskiej “S” w/s udzielenia poparcia w nadchodzących wyborach prezydenckich  p. Andrzejowi Dudzie oraz umowa programowa między kandydatem a Związkiem.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)