Komunikat

W dniu dzisiejszym tj. 19.09.2023 odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej MOZ NSZZ Solidarność przy MPK we Wrocławiu oraz dodatkowo odbyło się spotkanie trzech Zarządów związków zawodowych, na którym omawiane były tematy związane z MPK. Spotkanie z Zarządem Spółki, zostało przesunięte na piątek 22 września 2023 roku.