Wczasy pod gruszą.

Koleżanki i Koledzy informujemy, że została uruchomiona tzw. „gruszka” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wnioski o wypłatę świadczenia należy wypełnić, zeskanować bądź zrobić zdjęcie takiego wniosku ( załącznik nr 3) i przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: socjalny@mpk.wroc.pl

Jeżeli pracownik nie będzie miał technicznych możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną, może złożyć go w wersji papierowej w specjalnie wyznaczonym miejscu na każdym obiekcie. W przypadku dzieci urodzonych w roku 2000 i 2001 – potwierdzenie kontynuacji nauki, może to być kserokopia legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni.
❗️Wnioski należy złożyć w terminie do 30.04.2020 roku.❗️

W związku z panującymi w kraju warunkami epidemiologicznymi w tym roku jest zmiana sposobu składania wniosków przez uprawnionych emerytów i rencistów. Wypełniony wniosek należy przesłać również drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty na adres:
MPK Spółka z o.o.
Ul. B. Prusa 75-79
50-316 Wrocław
❗️Wnioski należy złożyć w terminie od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z działem socjalnym telefonicznie:
☎️ 71 325 08 12 lub ☎️ 726 003 259

Planowany termin wypłacenia dopłat:
🔷 dla pracowników planowane – 10 czerwca (z wynagrodzeniem za maj),
🔷 dla pozostałych uprawnionych – 10 lipca (pieniądze zostaną przekazane na konto wnioskodawcy, w przypadku jego braku przekazane do banku PKO BP – do odbioru osobistego).

Szczegółowe informację w komunikacie Pracodawcy na obiektach Spółki.