Ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego

W poniedziałek 30 września 2019 r. odszedł do wieczności twórca Solidarności Walczącej, jeden z legendarnych działaczy podziemia lat 80. Kornel Morawiecki.


W dniu 5.10.2019 roku przedstawiciele naszej organizacji związkowej, delegacja NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk i inne Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych Kornela Morawieckiego.

Kornel Morawiecki był Współorganizatorem „S” na Dolnym Śląsku; członkiem „S” na Politechnice Wrocławskiej, delegatem na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegatem na I KZD, jeden z inspiratorów „Posłania do narodów Europy Wschodniej”. Przeciwnik Okrągłego Stołu. 27 września 2019, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony Orderem Orła Białego.

Pogrzeb marszałka seniora Kornela Morawickiego zgromadził na mszy św. w katedrze Wojska Polskiego i cmentarzu Powązkowskim tysiące warszawiaków i ludzi z całej Polski.