Pracownicze Plany Kapitałowe w MPK Wrocław

Od połowy bieżącego roku w naszej spółce uruchomiony będzie ustawowy, dobrowolny program Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzający dodatkowe oszczędzanie – niezależne od ZUS-u.

Oszczędzanie w PPK na przyszłą emeryturę, obowiązkowo wspomagał będzie pracodawca w wymiarze 1.5% wynagrodzenia miesięcznego.

Organizacja związkowa NSZZ Solidarność w dniu 27.05.2019 roku, zwróciła się do Prezesa Zarządu MPK Pana Krzysztofa Balawejdera o podjęcie rozmów celem zadeklarowania przez pracodawcę dodatkowej zwiększonej wpłaty na konto pracownika – uczestnika PPK.

Mamy nadzieję, że Zarząd MPK nie tylko słowem a czynem, będzie wspierał pracowników naszej Spółki.