Słowa kluczowe Publikacje wg słów kluczowych "regulamin płac"

regulamin płac

napisane przez -
1171

Publikujemy poniżej treść porozumienia pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego uporządkowania systemu wynagrodzeń w MPK.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)

napisane przez -
1855

Informujemy, że w dniu 21.12.2015 zostało zawarte porozumienie  między zakładowymi organizacjami związkowymi, a pracodawcą w sprawie nowego regulaminu wynagradzania. Przedstawiamy treść regulaminu:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)