Wczasy pod gruszą

📣

INFORMACJA

📣

Koleżanki i koledzy, realizując postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w MPK informujemy, że zostały ustalone zasady wypłaty tzw. „gruszki” w roku 2021.

Pracownicy zainteresowani dofinansowaniem do wypoczynku, mogą składać w swoich komórkach organizacyjnych wnioski o „gruszkę” zgodnie z załącznikiem w terminie do 30.04.2021 roku.

❗️ W przypadku dłuższej nieobecności w pracy (kwarantanny, L4) wnioski mogą być składane drogą elektroniczną na adres mailowy: socjalny@mpk.wroc.pl – skan wniosku musi zawierać własnoręczny podpis pracownika. ❗️

Przyjmowanie wniosków emerytów będzie odbywało w dniach 5.05.2021 – 31.05.2021 r.

Dopłaty będą naliczane z uwzględnieniem progów dochodowych w następujący sposób:

🔹 I próg dochodowy – do 1300zł brutto na jednego członka rodziny – dopłata 950 zł brutto na uprawnionego.
🔹 II próg dochodowy – od 1300zł do 1900zł brutto na jednego członka rodziny – dopłata 850 zł brutto na uprawnionego,
🔹 III próg dochodowy – od 1900zł do brutto na jednego członka rodziny – dopłata 750 zł brutto na uprawnionego.

Do otrzymania świadczenia uprawnione są dzieci do 18 roku życia oraz do 20 jeżeli się uczą, dołączenie zaświadczenia ze szkoły lub okazanie do wglądu legitymacji szkolnej/studenckiej dotyczy tylko dzieci z rocznika 2001 i 2002,

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Działu Socjalnego na adres e –mail: socjalny@mpk.wroc.pl lub pod numerem tel. 71 32 50 812