Dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”

Pracownicy zainteresowani dofinansowaniem do wypoczynku mogą składać w swoich komórkach organizacyjnych wnioski o „gruszkę” zgodnie z załącznikami w terminie do 24.04.2019 roku.
Zgodnie z zapisami Regulaminu ZFŚS, należy złożyć oświadczenie o dochodach oraz potwierdzenie kontynuacji nauki dzieci urodzonych w roku 1999 i 2000 (ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni).
Wypłata świadczenia dla pracowników planowana jest na 10 czerwca 2019 roku, a dla pozostałych uprawnionych osób na dzień 10 lipca 2019 r.
Świadczenie zostanie przekazane na konto wnioskodawcy a w sytuacji braku konta do Banku PKO BP celem odbioru osobistego