Co daje przynależność do związku?

  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza niż bronisz się sam – pracownik nie będący członkiem związku nie będzie nawet ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Gdy pracodawca wypowiada Ci warunki pracy i płacy to musi zrobić to na piśmie i zaproponować nowe warunki, także na piśmie, co wymaga wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszej organizacji związkowej.
  • Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z naszym związkiem. Nie jesteś skazany na „jedyną i nie do odrzucenia propozycję” jaka przedstawi Ci pracodawca.
  • Negocjujemy i uzgadniamy z pracodawcą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, a nawet tak drobną rzecz, ale dla Ciebie ważną – plan urlopów.
  • Związek egzekwuje świadczenia, które należą się Tobie i Twoim kolegom, wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją zarządu NSZZ „Solidarność”.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.
  • Członkom związku w naszej siedzibie udzielamy pomocy prawnej w formie o wiele większej niż wynika to z zakresu prawa pracy.
  • Związek za pomocą fachowców zatrudnionych w Dolnośląskiej „Solidarności” organizuje liczne kursy i szkolenia dla zainteresowanych członków związku