Porozumienie w/s systemu wynagrodzeń

0
1333

Publikujemy poniżej treść porozumienia pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego uporządkowania systemu wynagrodzeń w MPK.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)