Porozumienie w/s regulaminu płac

1989

Informujemy, że w dniu 21.12.2015 zostało zawarte porozumienie  między zakładowymi organizacjami związkowymi, a pracodawcą w sprawie nowego regulaminu wynagradzania. Przedstawiamy treść regulaminu:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)