24 maja 2015 (niedziela)

II tura wyborów na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

====================================

Wybory do władz politycznych danego kraju są świętem demokracji w społeczeństwie. Obywatele wybierają swojego przedstawiciela na najwyższy urząd w państwie – Prezydenta Państwa.

Urząd Prezydenta uosabia w sobie wolę, roztropność i siłę społeczeństwa oraz narodu, którego jest on reprezentantem. Skupia on w sobie wszystkie najważniejsze dla władzy prerogatywy w postaci koordynatora i rozjemcy pomiędzy władzą prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie.

Naród otrzymuje swojego przywódcę reprezentującego go na arenie międzynarodowej, który strzeże jego interesów, dba o jego dobre imię i zabiega o ułożenie dobrych relacji ze wszystkimi innymi narodami.

Obywatele powinni dokonać wyboru takiego człowieka na urząd Prezydenta, który potrafi wznieść się ponad podziałami, łagodzić wszelkie napięcia i konflikty oraz umiejętnie wspomagać procesy przyczyniające się do pomyślnego rozwoju społeczeństwa i narodu.

Polityka, to według określenia św. Jana Pawła II, to „roztropna troska o dobro wspólne”. Roztropność wymaga rozważnego podejmowania decyzji. Troska wymaga spojrzenia i wzięcia pod uwagę wszystkich, a szczególnie tych najsłabszych w społeczeństwie. Dobro wspólne wymaga rezygnacji z partykularnych interesów dla dobra całości.

JAKIEGO DOKONASZ WYBORU NA URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TAKI BĘDZIE ROZWÓJ NARODU I SPOŁECZEŃSTWA CZYLI DOBRO KAŻDEGO Z NAS.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!