Uzgodnienie w/s wypłaty premii dla kierujących

849

Dokument określający zasady wypłaty dodatkowej premii motywacyjnej dla kierujących, obowiązującej od 01.04.2015.

uzgodnienie_24.03.2015