Pismo do zarządu w/s nowych regulacji wynagrodzeniowych

0
969

Przedstawiamy treść pisma wystosowanego do zarządu spółki w celu zaniechania praktyk proponowania pracownikom spółki zmian w zakresie obowiązujących, dotychczasowych warunków i zasad wynagradzania na inne.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)