Porozumienie w/s spraw pracowniczych

1
653

Przedstawiamy treść nowego porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, które zostało zaakceptowane i podpisane również przez Prezydenta Wojciecha Adamskiego.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)

 

 

1 KOMENTARZ