Ogólnopolska manifestacja w Warszawie, 14 września 2013