Z czym kojarzy się nam dzisiaj słowo „niepodległość”?

Niepodległość oznacza wolność od zależności zewnętrznej, niezależność w działaniu, swobodę w wyborze własnej drogi.

W wymiarze narodowym oznacza wolność w krzewieniu własnej kultury i związanej z nią tradycji, języka, obyczajów, a także pielęgnowanie własnych dziejów z przeszłości.

W wymiarze gospodarczym oznacza swobodę wyboru kierunku rozwoju ekonomicznego właściwego dla mentalności danego narodu, jego uwarunkowań geograficznych i poziomu rozwoju cywilizacyjnego.

W wymiarze społecznym oznacza możliwość kształtowania własnego porządku w ramach relacji między ludźmi i między organizacjami społecznymi w oparciu o określony system wartości i zasad życia społecznego.

W wymiarze politycznym oznacza wybór własnej drogi rozwoju i sposobu zarządzania społeczeństwem oraz brak zależności od sąsiednich ludów i narodów.

11 listopada 1918 roku

naród Polski odzyskał możliwość własnego kształtowania

życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Czym dzisiaj dla Ciebie jest „niepodległość Polski”?