Nowe zasady wynagradzania w MPK

0
591
Uwagi związku zawodowego „Solidarność” do założeń pracodawcy dotyczących nowych zasad wynagradzania dla pracowników MPK.

Po zapoznaniu się z propozycjami taryfikatora stanowiskowego przygotowanego dla naszej spółki i po uwzględnieniu opinii osób na stanowiskach funkcyjnych (kierowniczych), mających naszym zdaniem należyte rozpoznanie, co do wagi poszczególnych stanowisk pracy w naszej firmie, wyrażamy krytyczne stanowisko do przedłożonego opracowania a wręcz stawiamy zarzut o zagmatwaniu, braku przejrzystości, klarowności i spójności w nowej projekcji wewnętrznej hierarchii stanowisk MPK. Nasuwa się spostrzeżenie, że powołany do tego celu zespół wartościujący oraz wyłoniony podmiot zewnętrzny przy doborze metod i kryteriów wartościowania nie uwzględnił znaczenia roli dla misji i strategii spółki stanowisk pracy realizujących jej podstawową domenę. Uważamy za konieczny powtórny przegląd opisu dla tej właśnie części stanowisk oraz zmianę składu zespołu wartościującego dla osiągnięcia lepiej zrównoważonego i wyspecyfikowanego, a w szczególności opartego na fachowym doświadczeniu doborze kryteriów wartościowania. Pozwoli to wg nas bardziej obiektywnie ustalić wagę stanowisk ważnych dla organizacji. W naszej ocenie dopiero wtedy zaistnieje racjonalne uzasadnienie dla ewentualnego stworzenia nowych i inaczej od dotychczas zestopniowanych poziomów płacy zasadniczej. Przechodząc do tego tematu i Państwa projektu taryfikatora wynagrodzeń kwestionujemy przede wszystkim zadekretowanie, iż określenie wysokości przedziałów płacy zasadniczej dla poszczególnych grup stanowisk w naszej spółce jest zdeterminowane sytuacją na rynku wynagrodzeń ukształtowanych na bazie innych, bliżej niedookreślonych, wątpliwie porównywalnych podmiotów gospodarczych regionu dolnośląskiego. Ponad to, jeżeli można by przyjąć sugerowane założenie, że należy jaśniej i przejrzyściej określić zasady wynagrodzeń poprzez eliminowanie części składników płacy, to nie można doprowadzić do pomniejszenia pracownikom osiąganego do chwili obecnej wynagrodzenia. Nie do przyjęcia jest szczególnie sytuacja, aby taryfikator wynagrodzeń w praktyce „zamrażał” na wiele lat poziom płac dużej części podstawowego trzonu załogi spółki. Szczególnie w sytuacji, gdy w minionym okresie przyrost płac był kilkakrotnie niższy od wzrostu kosztów utrzymania, które wystąpiły w aglomeracji wrocławskiej. Nadmieniamy, że przestrzegaliśmy o negatywnych konsekwencjach nieodpowiedniego zarządzania kadrami i wynagrodzeniami już w 2009 roku np. pismo z dnia 12 czerwca 2009 r skierowane do Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Zarządu MPK i kolejne pismo z dnia 27 października 2010 roku (pisma w załączeniu).