Człowiek pracy a przedsiębiorstwo, gospodarka narodowa i gospodarka światowa

615

12

Często umyka naszej uwadze fakt, że podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą jest przedsiębiorstwo. Stanowi ono samodzielny podmiot gospodarujący własnym kapitałem rzeczowym i kapitałem ludzkim – i co najważniejsze – na własne ryzyko.

Gospodarka narodowa stanowi system splatających się wzajemnie więzi ekonomiczno-finansowej natury, w ramach których następuje specjalizacja realizowanych zadań przez poszczególne przedsiębiorstwa. To wzajemne uzupełnianie się zwiększa wydajność, efektywność oraz przyczynia się do szybszego postęp w produkcji zaspokajającej potrzeby człowieka i całego społeczeństwa – dla rozwoju dobra ogólnego.

Gospodarka międzynarodowa (światowa) stanowi sieć powiązań poszczególnych gospodarek narodowych, z ich specjalizacją w ramach międzynarodowego podziału różnych rynków – rynku pracy, rynku produkcji, rynku zapotrzebowania na surowce, energię i myśl naukowo-techniczną, rynku zaspokajania potrzeb społecznych, ludzkich i in.

Zawsze należy jednak mieć na uwadze, że „praca robotników jest jedynym źródłem bogactw Państw”w oparciu o godność robotnika i godność jego pracy.