Zaspokajanie przez przedsiębiorstwo potrzeb otoczenia swojego działania

527

Każde przedsiębiorstwo posiada cel swojego powstania, funkcjonowania i rozwoju. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (produkcja lub usługi) wytwarza ono dobra lub świadczy ono usługi, które są społecznie użyteczne. Przedsiębiorstwo zdobędzie swoich klientów tylko wtedy, gdy będą oni zainteresowania jego wytworami.

Klienci należą do otoczenia działania firmy i współtworzą wraz z innymi podmiotami swoiste kręgi zbytu jej towarów i usług. Generalnie wyróżnia się

  • otoczenie bliższe,
  • otoczenie dalsze

podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem firmy.

Do otoczenia bliższego przedsiębiorstwa należą przede wszystkim klienci wyrobów (usług) finalnych. Zaliczyć tutaj należy także dostawców, kooperantów, kredytodawców i wszystkich tych, którzy bezpośrednio stykają się z przedsiębiorstwem i są zainteresowani jego funkcjonowaniem.

Do otoczenia dalszego przedsiębiorstwa należą m.in. organizacje ustalające i egzekwujące prawo (władza państwowa lub samorządowa), zainteresowane uczciwym i przyjaznym dla społeczeństwa funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np. organizacje konsumenckie, społeczne stowarzyszenia) czy też nadzorujące realizację na odpowiednim poziomie produkcji lub usług (różne instytucje kontroli technicznej i społeczno-prawnej).

Potrzeby otoczenia i ich realizacja przez przedsiębiorstwo stanowią zasadniczo pierwszy i najważniejszy motyw powstania, ciągłości istnienia oraz gwarant rozwoju każdego przedsiębiorstwa.