Satysfakcja finansowa pracownika

606

Poruszane w poprzednich odcinkach zagadnienia dotyczące: relacji pracowniczych, zaangażowania w wykonywaną pracę, wydajności pracy oraz odpowiedzialności pracowników za dobro przedsiębiorstwa, znajdują swoje dopełnienie w „satysfakcji finansowej pracownika” za jego wkład pracy.

Jak można określić pojęcie „satysfakcji finansowej pracownika”?

Wyrazem zapłaty za pracę jest wynagrodzenie, które w formie materialnej stanowi pieniężne odzwierciedlenie za trud włożony w pracę lub w formie niematerialnej, stanowi różnego rodzaju wyróżnienia poza pieniężne (np. pochwała, uprzywilejowanie czy awans zawodowy).

Wynagrodzenie finansowe pracownika, aby było satysfakcjonujące, musi być słuszne i sprawiedliwe. Słuszne jest ono, gdy zaspokaja własne potrzeby pracownika i jego rodziny oraz gdy pozwala na zaoszczędzenie część zarobków na przyszłość. Wynagrodzenie sprawiedliwe występuje, gdy odpowiada podstawowej zasadzie: „jaka praca, taka płaca” oraz „każdemu wedle potrzeb, każdemu wedle zasług”.

Satysfakcja finansowa pracownika stanowi ważny czynnik motywacji do efektywnej i wydajnej pracy. Przedsiębiorcy chcący uzyskać przewagę konkurencyjną swoich firm na rynku nie mogą dzisiaj poprzestać już tylko na nowoczesnym sprzęcie, technologii i technice wytwarzania lub świadczenia usług. Czynnik ludzki z wiedzą, umiejętnościami, zaangażowaniem i odpowiedzialnością pracowniczą stanowi dzisiaj najważniejszy element rozwoju i wzrostu bogactwa. Ów „ludzki kapitał” znajduje swoje istotne dowartościowanie właśnie w satysfakcji finansowej pracownika.