Wydajność pracy

599

Wydajność pracy (inaczej produktywność pracy) stanowi w teorii ekonomii ilość dóbr lub usług wytworzonych przez pracownika w jednostce czasu. Stanowi ona określoną miarę sprawności gospodarowania.

Na wydajność pracy pracownika wpływ mają omówione poprzednio relacje pracownicze i zaangażowanie w wykonywaną pracę, a ponadto, co jest bardzo istotne – techniczno-organizacyjne warunki pracy.

Najprościej można określić wydajność pracy w przedsiębiorstwie wytwórczym, np. w fabryce aut, lodówek, butów itp. Trudniej jest określić wydajność pracy na stanowisku umysłowym, bowiem tutaj nie tyle szybkość, co jakość pracy ma najważniejsze znaczenie.

A jak można odnieść się do zawodu naszego – motorniczego?

Wydaje się, że wydajność pracy można tutaj ująć ilością wykonanych kursów oraz stopniem awaryjności taboru na trasie. Awaryjność bezpośrednio rzutuje tutaj na wykonaną ilość kursów. Ponadto w przypadku torowisk każde zatrzymanie tramwaju powoduje zator dla pozostałych tramwajów.

Nie należy zapominać, że w ostateczności to od wiedzy i umiejętności pracownika (motorniczego) zależy płynność i sprawność przebiegu procesu wytwórczego w postaci naszej usługi dla mieszkańców miasta. Kultura pracy pracownika i zdolność do szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów technicznych i związanych z miejscem pracy – mają także decydujące znaczenie we wzroście wydajności pracy.