Zaangażowanie w wykonywaną pracę

591

Z pewnością każdy z nas doświadczył trudu pracy. Wynika on często z naszych braków i ludzkich słabości, ale także z konieczności wysiłku dla wkładu intelektualnego i fizycznego w wykonywaną przez nas pracę. Współcześnie coraz częściej sukces przedsiębiorstwa na rynku determinowany jest nie tylko techniką i organizacją pracy. Zasadniczego znaczenia i wartości nabiera czynnik ludzki z jego ogromnym potencjałem twórczym.

To od wkładu pracy pracownika decydują się losy niejednego przedsiębiorstwa. Dzisiejsza gospodarka w wyścigu za wynikami szuka właśnie w człowieku rezerw do wykorzystania. Wyścig konkurencyjny firm jest także często poszukiwaniem za aktywnym, twórczym, zdyscyplinowanym i wydajnym pracownikiem. Coraz bardziej dowartościowuje się obecnie cechy etycznego postępowania pracowników.

Owe cechy dotyczą zatem nie tylko umiejętności technicznych pracownika. Dotyczą one także coraz częściej jego kwalifikacji moralnych, kultury osobistej oraz umiejętności pracy zespołowej. Mijają już czasy samowystarczalnych specjalistów wykonujących rutynowo i powtarzalnie swoje obowiązki. Dzisiaj mamy czas aktywności w grupie, gdzie z wiedzy, doświadczenia i zaangażowania grupy pracowniczej powstaje w ramach efektu synergicznego wartość i dobro przedsiębiorstwa większe w swej całości od sumy poszczególnych części.