Obchody XXX-lecia podpisania porozumień sierpniowych, Zajezdnia VII 2010 r.